آیکون

⭐️ آیکون‌های پرمیوم. کاربران پرمیوم، 3 گزینه‌ی بیشتر برای انتخاب آیکون اپلیکیشن در صفحه‌ی اصلی دستگاه خود دارند: ستاره‌ی پرمیوم، هواپیمای کاغذی توربو دار و آسمان شب.

همه‌ی کاربران اندروید و iOS نیز می‌توانند از مسیر تنظیمات > تنظیمات گفتگو (در اندروید) یا تنظیمات > ظاهر (در iOS)، آیکون اپلیکیشن را از بین گزینه‌های پیش‌فرض مانند کلاسیک و اقیانوس، تغییر دهند.

Categories: