ارسال هنگام آنلاین شدن

ارسال هنگام آنلاین شدن. می‌توانید پیام‌ها یا رسانه‌ها را طوری زمان‌بندی کنید که به محض آنلاین شدن مخاطب، برایش ارسال شوند.

Categories: