ارسال هنگام آنلاین شدن

ارسال هنگام آنلاین شدن. می‌توانید پیام‌ها یا رسانه‌ها را طوری زمان‌بندی کنید که به محض آنلاین شدن مخاطب، برایش ارسال شوند. این گزینه فقط برای کاربرانی ظاهر می‌شود که وضعیت آخرین بازدیدشان را با شما به اشتراک می‌گذارند.

Categories: