ارسال پیام به صورت ناشناس

ارسال پیام به صورت ناشناس. در گروه‌های عمومی و در بخش دیدگاه‌های کانال‌ها، می‌توانید به جای اکانت شخصی، با یکی از کانال‌های عمومی خود پیام بفرستید.

روی عکس پروفایلی که در کنار نوار پیام قرار دارد بزنید و یکی از کانال‌های خود را انتخاب کنید – پس از این کار، پیام‌های شما با نام و عکس پروفایل کانالتان نمایش داده خواهند شد.

Categories: