استوری‌ها: تنظیمات فلاش جلو

استوری‌ها: تنظیمات فلاش جلو. برای تنظیم گرما و شدت فلاش، هنگام استفاده از دوربین جلو در استوری، آیکون ⚡️ را نگه دارید.

Categories: