افراد نزدیک

افراد نزدیک. برای دیدن افرادی که در نزدیکی شما هستند، می‌توانید از بخش افراد نزدیک استفاده کنید.

با انتخاب گزینه‌ی «قابل مشاهده کردن من» (Make Myself Visible) می‌توانید پروفایل خود را به لیست افراد نزدیک اضافه کرده تا دیگران نیز بتوانند به شما پیام بدهند.

اگر دیگر حوصله معاشرت نداشتید، کافیست گزینه‌ی «مرا نشان نده» (Stop Showing Me) را انتخاب کنید تا پروفایل شما از لیست خارج شود.

Categories: