افزودن لینک به متن

افزودن لینک به متن. از منوی فرمت می‌توانید به طور مستقیم به متن‌ها لینک اضافه کرده و پیام خود را کوتاه و مرتب نگه دارید.

با انتخاب لینکی که روی متن گذاشته شده، یک پنجره‌ی تایید نمایش داده خواهد شد تا بتوانید قبل از باز کردن لینک، آن را بررسی کنید. البته این پنجره برای لینک‌های t.me که گفتگوهای تلگرام را باز می‌کنند نمایش داده نشده و به طور مستقیم به گفتگوی مورد نظر هدایت خواهید شد.

Categories: