افکت‌ها و وضعیت مشاهده‌ی واکنش‌ها

افکت‌ها و وضعیت مشاهده‌ی واکنش‌ها. انیمیشن واکنش‌ها به صورت کوچک و فشرده، به طور همزمان برای همه‌ی اعضای گفتگو پخش خواهد شد. جهت ارسال انیمیشن بزرگ‌تر، در منوی واکنش‌ها دست خود را روی یک اموجی نگه دارید.

همچنین واکنش‌ها دارای وضعیت مشاهده هستند – دکمه‌ی ♡ که در گفتگو ظاهر می‌شود را انتخاب کرده تا پیام‌هایی که واکنش دیده نشده دارند را مشاهده کنید.

Categories: