الگوهای حرکتی سوایپ کردن گفتگو

الگوهای حرکتی سوایپ کردن گفتگو. کاربران اندروید می‌توانند در تنظیمات تلگرام، یک الگوی حرکتی برای کشیدن گفتگو به سمت چپ تعیین کنند که شامل بی‌صدا کردن، سنجاق کردن، حذف، بایگانی یا علامت‌گذاری به عنوان خوانده شده می‌شود.

در iOS به طور پیش‌فرض، با کشیدن گفتگو به سمت راست می‌توان آن را سنجاق یا به عنوان خوانده شده علامت‌گذاری کرد. با کشیدن گفتگو به سمت چپ نیز می‌توان آن را بی‌صدا، حذف یا بایگانی کرد.

Categories: