اموجی‌های تعاملی

اموجی‌های تعاملی. در هر گفتگوی خصوصی، یکی از اموجی‌های 🎉🎈👍👎❤️😂😭🤩😁😢🔥😱🤮💩❄️👻🎃 یا 💸 را به صورت تکی (بدون هیچ متن دیگری) ارسال کرده و روی آن بزنید تا یک انیمیشن تمام صفحه پخش شود.

وقتی هر دو کاربر گفتگو را باز کرده باشند، انیمیشن اموجی‌ها و ویبره‌ی دستگاه‌ها برای هر دو طرف به طور همزمان پخش می‌شود. از وضعیت بالای صفحه می‌توانید متوجه شوید که مخاطب شما در حال مشاهده است.

Categories: