اموجی‌های سفارشی تعاملی

اموجی‌های سفارشی تعاملی. بسیاری از اموجی‌های سفارشی، حالت تعاملی داشته و اگر در گفتگوهای خصوصی روی آن‌ها بزنید ❤️، یک انیمیشن هماهنگ تمام صفحه پخش خواهد شد.

برای نمونه می‌توانید موارد متداولی مانند 😂😍😁😱👍🥳🔥 و… را امتحان کنید.

همه‌ی اموجی‌های سفارشی، در بخش پیشنهاد اموجی نیز نمایش داده می‌شوند. با تایپ کردن یک اموجی معمولی، پیشنهادات مشابه آن را از بسته‌های سفارشی خود مشاهده خواهید کرد.

Categories: