اموجی‌های گروه

اموجی‌های گروه. مدیران گروه‌های حمایت شده می‌توانند یک بسته اموجی سفارشی را انتخاب کنند که تمامی اعضا اجازه‌ی استفاده از آن در گروه را خواهند داشت.

اموجی‌های سفارشی از یک پلتفرم عمومی استفاده می‌کنند، بنابراین می‌توانید یک مورد از اموجی‌های ساخته شده توسط هنرمندان تلگرام را انتخاب کرده و یا یک بسته‌ی منحصر به فرد مختص گروه خود بسازید.

Categories: