اموجی

⭐️ اموجی‌های متحرک در نظرسنجی‌ها. کاربران پرمیوم می‌توانند در نظرسنجی‌ها نیز از اموجی‌های متحرک و سفارشی استفاده کنند.

کاربران می‌توانند آثار هنری خود را به اموجی‌های سفارشی برای کاربران پرمیوم تبدیل کنند. تمامی کاربران می‌توانند از این اموجی‌ها در بخش پیام‌های ذخیره شده استفاده نمایند.

Categories: