اموجی

⭐️ اموجی‌های سفارشی. کاربران پرمیوم می‌توانند در متن پیام‌ها و کپشن رسانه‌ها، از اموجی‌های متحرک 😎 منحصر به فرد استفاده کرده و حس و حال بیشتری به گفتگوهای خود بدهند.

از پنل استیکر 📑، بخش اموجی 🙂 را باز کرده تا بتوانید بسته‌های خود را مشاهده و یا موارد جدیدی اضافه کنید. برای مشاهده‌ی بسته‌های استفاده شده در یک پیام، روی آن بزنید (در iOS،دستخودرارویپیامنگهدارید).

این اموجی‌ها از یک پلتفرم عمومی استفاده کرده و همه می‌توانند بسته‌های سفارشی خود را بسازند. تمامی کاربران می‌توانند اموجی‌های سفارشی را مشاهده کرده 🤓 و در پیام‌های ذخیره شده‌ی خود از آن‌ها استفاده کنند.

Categories: