انتخاب گفتگو برای ربات‌ها

انتخاب گفتگو برای ربات‌ها. توسعه‌دهندگان ربات می‌توانند دکمه‌های ویژه‌ای به ربات‌های خود اضافه کنند که به کاربران امکان انتخاب مخاطبین، گفتگوها، کانال‌هایی با معیارهایی از پیش تعیین شده را می‌دهد.

به عنوان نمونه، می‌توان از این دکمه‌ها برای افزودن سریع ربات به گروه‌هایی که کاربر در آن‌ها مدیر بوده و قابلیت موضوع نیز فعال است، استفاده کرد.

Categories: