انجام کارها به صورت دسته جمعی

انجام کارها به صورت دسته جمعی. انگشت خود را روی یک گفتگو نگه دارید و سپس با انتخاب چندین گفتگوی دیگر، آن‌ها را همزمان سنجاق، بی‌صدا، بایگانی و یا حذف کنید. برای دسترسی به گزینه‌های بیشتر، مانند علامت زدن به عنوان خوانده شده یا افزودن به پوشه، گزینه‌ی ⋮ را انتخاب کنید.

در iOS می‌توانید این کار را با کمک دکمه‌ی «ویرایش» (Edit) در بالا سمت چپ فهرست گفتگو انجام دهید.

Categories: