برای پاسخ دادن، پیام‌ را به سمت چپ بکشید

برای پاسخ دادن، پیام‌ را به سمت چپ بکشید. پاسخ‌ها، پیام‌ها را به هم وصل کرده و باعث منظم ماندن گفتگو می‌شوند. برای مشاهده‌ی پیام اصلی، کافیست روی آن بزنید.

اگر در گروه‌ها به پیامی پاسخ بدهید، یک اعلان اشاره (منشن) برای کاربر مورد نظر ارسال خواهد شد، حتی اگر گفتگو را بی‌صدا کرده باشد.

Categories: