برچسب زمانی

برچسب زمانی. با نوشتن زمان مورد نظر (مانند 0:05) در عنوان (کپشن) یا در پاسخ به یک ویدیو، زمان نوشته شده به حالت لینک درآمده و با کلیک کردن روی آن، ویدیو از زمان مشخص شده پخش خواهد شد.

برچسب‌های زمانی هم برای ویدیوهای تلگرام و هم برای لینک‌های یوتیوب قابل استفاده هستند.

Categories: