بی‌صدا یا غیرفعال کردن اعلان‌ها

بی‌صدا یا غیرفعال کردن اعلان‌ها. آهنگ زنگ و اعلان‌های هر گفتگویی را بی‌صدا کرده و یا به طور کامل غیرفعال نمایید.

جهت متوقف کردن اعلان‌ها برای مدت زمان مورد نظر، در اندروید، گزینه‌ی «بی‌صدا کردن به مدت» و در iOS گزینه‌ی 🔔 «بی‌صدا کردن تا» را انتخاب کنید.

همچنین می‌توانید گفتگوهای مورد نظر خود را به طور مستقیم از فهرست گفتگوها بی‌صدا کنید.

Categories: