تبدیل صدا به متن در پیام

⭐️ تبدیل صدا به متن در پیام‌های ویدیویی. کاربران پرمیوم می‌توانند با انتخاب دکمه‌ی A→ که کنار پیام‌های ویدیویی و پیام‌های صوتی نمایش داده می‌شود، آن‌ها را به متن تبدیل کنند.

پس از تبدیل ویدیو به متن، می‌توانید با انتخاب دکمه‌ی 🔼، دوباره پیام ویدیویی را تماشا کنید.

Categories: