تماس‌های ویدیویی

تماس‌های ویدیویی. از صفحه‌ی‌ پروفایل کاربران دیگر، می‌توانید با آن‌ها تماس ویدیویی برقرار کنید.

هر زمان که بخواهید می‌توانید ویدیو را روشن یا خاموش کرده و همچنین می‌توانید به راحتی در گفتگوهای دیگر نیز شرکت کنید (تماس‌های ویدیویی از قابلیت تصویر در تصویر پشتیبانی می‌کنند).

تمام تماس‌های صوتی و ویدیویی از رمزگذاری سرتاسر استفاده می‌کنند. برای اطمینان از ایمن بودن تماس خود، چهار اموجی نشان داده شده در بالای صفحه را با مخاطب خود مقایسه کنید.

Categories: