تماس‌های گروهی در دسکتاپ

تماس‌های گروهی در دسکتاپ. گفتگو‌های صوتی و ویدیویی در دسکتاپ، در پنجره‌ای جدا باز می‌شود تا بتوانید همزمان با صحبت، تایپ هم بکنید.

هنگام به اشتراک گذاری صفحه ‌‌نمایش خود، می‌توانید انتخاب کنید که نرم‌افزار خاصی ‌نمایش داده شده و یا تمام صفحه به اشتراک گذاشته شود.

در دسکتاپ، وقتی کسی صفحه نمایش خود را به اشتراک بگذارد، ویدیوی آن کاربر به صورت اتوماتیک سنجاق خواهد شد.

Categories: