تماس‌ها

تماس‌ها. تماس‌های تلگرام به کاربران امکان صحبت با یکدیگر، استفاده از دوربین و به اشتراک گذاری صفحه نمایش را داده که با رمزنگاری همتا به همتا محافظت می‌شوند.

تماس‌ها در تمام پلتفرم‌ها قابل استفاده هستند. برای برقراری تماس با هر کاربر، کافیست پروفایل او را باز کرده و دکمه‌ی تماس 📞 را انتخاب کنید.

Categories: