تنظیمات شمارنده‌ی نشانگر

تنظیمات شمارنده‌ی نشانگر. این قابلیت به طور پیش‌فرض تعداد پیام‌های خوانده نشده را نشان می‌دهد، اما قابل تغییر بوده و می‌تواند شامل کانال‌ها نشود یا فقط تعداد گفتگوهای خوانده نشده را بشمارد.

Categories: