تنظیمات پاسخ، فروارد و لینک‌ها

تنظیمات پاسخ، فروارد و لینک‌ها. زمانی که در یک پیام همزمان از قابلیت‌های پاسخ، فروارد و لینک استفاده کنید، می‌توانید به راحتی با استفاده از زبانه‌هایی که در پایین صفحه وجود دارند، به تنظیمات مخصوص هرکدام از این موارد دسترسی پیدا کنید.

Categories: