جابجایی بین گفتگوهای اخیر

جابجایی بین گفتگوهای اخیر. پس از انتخاب نام فرستنده‌ی یک پیام هدایت شده، باز کردن لینک یا پروفایل و…، دست خود را روی دکمه‌ی بازگشت نگه داشته و به گفتگوی مورد نظر خود برگردید.

همچنین با رفتن به کانال خوانده نشده‌ی بعدی، کانال‌های قبلی نیز به لیست بازگشت اضافه خواهند شد.

Categories: