جایگزین کردن عکس پروفایل

جایگزین کردن عکس پروفایل. می‌توانید عکس پروفایل مخاطبین خود را تغییر داده و برای آن‌ها یک عکس دلخواه انتخاب کنید که فقط خودتان آن را مشاهده خواهید کرد.

برای این کار، پروفایل مخاطب مورد نظر را باز کنید > ویرایش > تنظیم عکس برای مخاطب. همچنین می‌توانید عکس انتخابی را به او پیشنهاد دهید.

Categories: