جستجوی اموجی

جستجوی اموجی. با تایپ یک کلیدواژه مانند قلب و یا یک اموجی مانند 👋 در نوار جستجوی پنل اموجی‌ها، می‌توانید شکلک مورد نظر خود را از بین اموجی‌های عادی و سفارشی، پیدا کنید.

همچنین می‌توانید کلمه‌های کلیدی مختلفی مانند :خوشحال یا :لبخند را در نوار پیام بنویسید تا اموجی‌های پیشنهادی بر اساس آن کلمه را مستقیما بالای کیبورد خود مشاهده کنید.

کلیدواژه‌های اموجی به زبان‌های مختلف قابل دسترس بوده و همه می‌توانند از پلتفرم ترجمه، کلمه‌های کلیدی مورد نظر خود را پیشنهاد کنند.

Categories: