جستجوی سراسری

جستجوی سراسری. با استفاده از قسمت جستجو در بالای فهرست گفتگوها، افراد مورد نظر خود را با نام کاربری پیدا کرده و همچنین پیام‌ها و رسانه‌ها را در تمامی گفتگوهای خود جستجو کنید.

همچنین با جستجوی سراسری می‌توانید کانال‌ها و گروه‌های عمومی را پیدا کرده و در آن‌ها عضو شوید.

در iOS، فهرست گفتگوی خود را به سمت پایین بکشید تا نوار جستجو نمایان شود.

Categories: