جلو و عقب بردن استوری‌ها

جلو و عقب بردن استوری‌ها. هنگام تماشای استوری‌ها، دست خود را روی صفحه نگه دارید تا پخش متوقف شود، سپس در همان حالت انگشت خود را به سمت چپ یا راست بکشید تا بتوانید استوری را با سرعت بیشتر به عقب یا جلو ببرید.

Categories: