حالت دوربین دوگانه

حالت دوربین دوگانه. در استوری‌ها، می‌توانید به طور همزمان با دوربین جلو و عقب دستگاه خود، عکس یا فیلم بگیرید.

شما می‌توانید قبل و یا حتی در حین ضبط، تعیین کنید که کدام دوربین، کجای صفحه قرار بگیرد. همچنین پس از پایان ضبط نیز می‌توانید مکان دایره‌ی کوچک دوربین دوم را تغییر دهید.

برای گرفتن عکس در استوری، روی دکمه‌ی پایین صفحه بزنید و برای ضبط ویدیو، آن را نگه دارید. برای قفل کردن حالت ضبط ویدیو، انگشت خود را به سمت چپ، برای زوم کردن به سمت بالا و برای تعویض دوربین، به سمت راست بکشید. همه‌ی این کارها به راحتی و فقط با یک دست قابل انجام هستند.

Categories: