حذف بدون هیچ ردی

حذف بدون هیچ ردی

می‌توانید پیام‌ها، گفتگوها، تاریخچه‌ی تماس‌ها و گروه‌های خود را در هر زمان، به طور کامل حذف کنید. کافیست موارد مورد نظر خود را انتخاب کرده و گزینه‌ی حذف برای همه را تیک بزنید – پیام‌های حذف شده هیچ ردی از خود باقی نمی‌گذارند، بنابراین کنترل ردپای دیجیتال شما کاملا دست خودتان است.

Categories: