حذف تبلیغات در کانال

⭐️ حذف تبلیغات در کانال‌های عمومی. در برخی کانال‌های بزرگ و عمومی، پیام‌های حمایت شده‌ای نمایش داده می‌شوند. این تبلیغات، حریم خصوصی کاربران را زیر پا نگذاشته و به حمایت از هزینه‌های تلگرام کمک می‌کنند. پیام‌های حمایت شده، برای کاربران پرمیوم نمایش داده نخواهند شد.

Categories: