حذف خودکار

حذف خودکار. با تنظیم زمان‌سنج حذف خودکار در هر گفتگویی، پیام‌ها یک روز، یک هفته یا یک ماه بعد از ارسال، به صورت خودکار حذف خواهند شد.

حذف خودکار فقط برای پیام‌هایی که پس از تنظیم زمان‌سنج ارسال شده باشند، اعمال خواهد شد.

Categories: