حذف پیام‌ها بر اساس تاریخ

حذف پیام‌ها بر اساس تاریخ. در هر گفتگوی دو نفره، روی سربرگ تاریخ بزنید، سپس یک روز یا یک بازه‌ی مشخص را انتخاب کنید تا پیام‌های ارسالی و دریافت شده‌ی آن‌ها حذف شوند.

پیام‌های انتخابی (برای خودتان و یا هر دو طرف مکالمه) برای همیشه حذف خواهند شد – همچنین اگر می‌خواهید که پیام‌ها برای هر دو طرف به طور خودکار حذف شوند، می‌توانید گزینه‌ی حذف خودکار را در گفتگوی مورد نظر خود فعال کنید.

Categories: