درخواست عضویت

درخواست عضویت. با فعال کردن قابلیت پذیرفتن اعضا هنگام ایجاد لینک دعوت سفارشی برای گروه یا کانال خود، می‌توانید کاربران جدید را قبل از عضویت بررسی کنید.

با کمک این قابلیت می‌توانید گفتگوهای خصوصی و ویژه بسازید – برای نمونه گروه طرفداران یک سریال، یا کانالی با محتوای انحصاری. کاربران با انتخاب این لینک، یک درخواست عضویت ارسال کرده و سپس مدیران از نوار بالای گفتگو درخواست‌های عضویت را بررسی خواهند کرد.

توسعه‌دهندگان ربات نیز می‌توانند با استفاده امکانات جدید پلتفرم، رباتی بسازند که عملیات ارسال لینک دعوت و تایید اعضا را به صورت اتوماتیک انجام دهد – یا حتی از کاربر بخواهد که مراحل خاصی را قبل از عضویت طی کند.

Categories: