ربات‌های مدیر

ربات‌های مدیر. برخی ربات‌ها با هدف استفاده در گروه‌ها و کانال‌ها (جهت کمک به مدیران یا افزودن امکانات جالب) ساخته شده‌اند.

از صفحه‌ی پروفایل هر ربات، می‌توانید آن را به گروه یا کانال خود اضافه کرده و بلافاصله، اختیارات و دسترسی‌های ربات را تنظیم کنید.

ربات‌ها می‌توانند هم به عنوان کاربر و هم به عنوان مدیر به گروه‌ها اضافه شوند، ولی در کانال‌ها فقط می‌توان آن‌ها را به عنوان مدیر اضافه کرد.

Categories: