زمان آخرین بازدید و خواندن پیام یک طرفه. کاربرانی که زمان خواندن پیام خود را از دیگران پنهان کرد…

⭐️ زمان آخرین بازدید و خواندن پیام یک طرفه. کاربرانی که زمان خواندن پیام خود را از دیگران پنهان کرده باشند، زمان خواندن پیام دیگران نیز برای آن‌ها پنهان خواهد شد.

ولی با تلگرام پرمیوم می‌توانید با وجود پنهان کردن زمان خوانده شدن پیام خود، زمان خوانده شدن پیام کاربرانی که آن را باز گذاشته‌اند را مشاهده کنید.

اگر زمان خوانده شدن پیام خود را پنهان کرده باشید، برای تمامی کاربران (حتی کاربران پرمیوم) پنهان خواهد ماند.

Categories: