زمان خواندن پیام در گفتگوهای خصوصی

زمان خواندن پیام در گفتگوهای خصوصی. در گفتگوهای دو نفره می‌توانید زمان دقیق خوانده شدن پیام خود را مشاهده کنید.

زمان خوانده شدن پیام، تنظیمات حریم خصوصی مختص به خود را دارد که با توجه به وضعیت آخرین بازدید شما فعال خواهد شد.

به منظور حفظ حریم خصوصی، زمان خوانده شدن پیام‌ها، تا 7 روز قابل مشاهده خواهد بود.

Categories: