زمان خوانده شدن پیام در گروه‌ها

زمان خوانده شدن پیام در گروه‌ها. در گروه‌هایی که کمتر از 100 عضو دارند، می‌توانید زمان خوانده شدن پیام خود توسط اعضای گروه را مشاهده کنید.

برای حفظ حریم خصوصی کاربران، بازدیدها فقط تا 7 روز ذخیره خواهند شد.

Categories: