سرعت پخش فایل‌های صوتی

سرعت پخش فایل‌های صوتی. با انتخاب دکمه‌ی 2X، سرعت پخش پیام‌های صوتی، پادکست‌ها و موزیک‌های طولانی را دوبرابر کنید. با نگه داشتن همین دکمه می‌توانید سرعت پخش‌های دیگری مانند 0.5x و 1.5x نیز انتخاب کنید.

مدت زمانی که از فایل گوش‌ داده‌اید به صورت خودکار ذخیره شده و می‌توانید بعدا ادامه‌ی آن را پخش کنید.

ویدیوها و پیام‌های ویدیویی نیز به همین صورت دارای چندین سرعت پخش هستند.

Categories: