صدای اعلان‌ها

صدای اعلان‌ها. جهت ساختن زنگ‌های سفارشی، روی یک فایل صدای کوتاه یا یک پیام صوتی بزنید و گزینه‌ی «ذخیره برای اعلان» را انتخاب کنید. این زنگ‌های سفارشی، در دستگاه‌های دیگر شما نیز قابل استفاده خواهند بود – برای نمونه می‌توانید از صداهای موجود در این کانال استفاده کنید.

می‌توانید برای انواع گفتگوهای مختلف و یا فقط یک گفتگوی خاص، زنگ‌های اعلان متفاوت تنظیم کنید. برای مدیریت اعلان‌ها و یا افزودن یک زنگ جدید، به تنظیمات تلگرام > «اعلان‌ها و صداها» مراجعه کنید.

برای تنظیم اعلان‌های یک گفتگو در اندروید، از بالای گفتگو، گزینه‌ی ⋮ > «بی‌صدا کردن» > «سفارشی» را انتخاب کنید.

در iOS، در صفحه‌ی اطلاعات گفتگو، گزینه‌ی «بی‌صدا کردن» > «سفارشی» را انتخاب کنید.

Categories: