ضبط‌ ویدیوی‌‌ زنده

ضبط‌ ویدیوی‌‌ زنده. مدیران می‌توانند پخش زنده و گفتگوهای ویدیویی را ذخیره کرده و به اشتراک‌ بگذارند.

ویدیو‌‌‌ را می‌توان در جهت افقی یا عمودی ضبط کرد، همچنین فایل خروجی بلافاصله پس‌ از پایان ضبط، به بخش پیام‌های ذخیره شده‌ی مدیر ارسال می‌شود.

می‌توانید ضبط را در هر دستگاهی شروع کنید – کافیست روی ⋮ یا … بزنید تا منوی پخش باز شود.

Categories: