عقب و جلو‌‌ بردن سریع ویدیو‌ها

عقب و جلو‌‌ بردن سریع ویدیو‌ها. گوشه‌های سمت راست یا چپ صفحه را در پخش‌کننده‌ی رسانه نگه دارید تا ویدیو با سرعت بیشتر به جلو یا عقب‌ برود – یا برای اینکه ده ثانیه جلو یا عقب بروید، دو بار کنار صفحه بزنید.

همچنین در iOS می‌توانید دکمه‌های 15s را نگه دارید.

Categories: