فرمت (قالب‌بندی) متن در کپشن

فرمت (قالب‌بندی) متن در کپشن. شما می‌توانید علاوه بر پیام‌های متنی، در کپشن عکس‌ها و ویدیوها نیز قالب‌بندی‌های مختلف مانند درشت کردن متن، ایجاد لینک و… را اعمال کنید.

اگر متنی در نوار پیام نوشته باشید و سپس یک رسانه بفرستید، متن نوشته شده، تبدیل به کپشن شده و فرمت آن نیز تغییر نخواهد کرد.

Categories: