فروارد ناشناس

فروارد ناشناس. می‌توانید کسانی که قادر به فروارد کردن پیام‌های شما هستند را محدود کنید. با فعال کردن این گزینه، پیام‌های فروارد شده از شما به حسابتان لینک نخواهند شد – فقط یک نام غیرقابل کلیک بالای پیام نمایش داده می‌شود. بدین ترتیب افرادی که با آن‌ها گفتگو می‌کنید، هیچ مدرکی از صحبت‌های شما نخواهند داشت.

می‌توانید این قابلیت را از بخش تنظیمات > «حریم خصوصی و امنیت» (Privacy and Security) > «پیام‌های هدایت شده» (Forwarded Messages) فعال کنید.

Categories: