لینک‌های شماره تلفن

لینک‌های شماره تلفن. یک لینک مستقیم t.me با شماره تلفن خود در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مختلف به اشتراک بگذارید تا دیگران بتوانند به راحتی با شما ارتباط برقرار کنند.

این لینک‌ها، از تنظیمات حریم خصوصی شماره تلفن پیروی خواهند کرد. اگر کاربری اجازه‌ی پیدا کردن شما از طریق شماره تلفن را نداشته باشد، نمی‌تواند از لینک استفاده کند.

برای ساخت لینک خصوصی‌تر و بدون به اشتراک گذاشتن شماره تلفن، می‌توانید یک نام کاربری برای خود تعریف کنید.

Categories: