لینک به گفتگو. کاربران تلگرام بیزینس می

💼 لینک به گفتگو. کاربران تلگرام بیزینس می‌توانند لینک‌های منحصر به فردی بسازند که بلافاصله یک گفتگو با حساب کاری شما باز کرده و یک متن پیشنهادی را در فیلد پیام می‌نویسند.

این لینک‌ها به فرمت t.me بوده و می‌توانید آن‌ها را در خارج از تلگرام نیز استفاده کنید – برای نمونه می‌توانید آن‌ها را در سایت خود قرار داده و یا به صورت کد QR در منوی رستوران چاپ کنید.

Categories: