محتوای محافظت شده

محتوای محافظت شده. نویسندگان و مدیران گروه‌ها و کانال‌ها، می‌توانند با فعال کردن گزینه‌ی «محدود کردن ذخیره محتوا» (Restrict Saving Content)، پست‌ها را برای اعضای خود اختصاصی کنند.

با فعال کردن این گزینه، جلوی فروارد کردن پیام‌ها، اسکرین‌شات گرفتن از صفحه و ذخیره‌ی رسانه‌ها گرفته خواهد شد.

سازنده‌ی گفتگو می‌تواند این گزینه را از صفحه‌ی اطلاعات گروه/کانال > ویرایش (Edit) > نوع گروه/کانال (Group/Channel Type) تغییر دهد.

Categories: