محدود کردن پیام

⭐️ محدود کردن پیام‌های صوتی. کاربران پرمیوم می‌تواند تعیین کنند که چه کسانی اجازه‌ی ارسال پیام صوتی و ویدیویی به آن‌ها را داشته باشند.

همانند دیگر بخش‌های حریم خصوصی، برای این مورد نیز می‌توانید استثناهای مختلف در نظر گرفته و انتخاب کنید که این محدودیت برای برخی کاربران یا گروه‌های خاص اعمال شود.

دکمه‌های پیام صوتی 🎤 و پیام ویدیویی 📷، برای افرادی که محدودشان کرده‌اید، کم‌رنگ خواهند شد.

Categories: